línia

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: S'ha de pronunciar línia i no línea.

Consulteu també:

  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)