licantrop

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Aquesta paraula és aguda.

Consulteu també:

  • o oberta arreu
  • Accentuació de cultismes