juxtaposició

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Les consonants j, g inicials i postconsonàntiques
  • La consonant x dels grups (h)ex, inex, gz
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)