inferior

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: la ‘n’ davant de ‘f’ s'ha de llegir 'm'

Consulteu també:

  • La consonant r en paraules agudes