inexorable

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant x de grups diferents de (h)ex, inex, gz