hangar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La -r final d'aquesta paraula es pronuncia en tots els parlars.

Consulteu també:

  • La consonant r en paraules agudes