hall

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Aquesta paraula es pronúncia com en anglès.

Consulteu també:

  • La consonant h en estrangerismes