fàbrica

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Canvi d'ordre de sons d'un mot
  • Accentuació de mots plans en rossellonès i mallorquí
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)