establir

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • em, en
  • Els grups bl, gl
  • La consonant r final en infinitius