endarrerir

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • em, en
  • Canvi d'ordre de sons d'un mot
  • La consonant r final en infinitius