enciam

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • em, en
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • i + vocal (diftong)