empitjorar

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: No s'ha de pronunciar empijorar.

Consulteu també:

  • em, en
  • Els grups tj, tg
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • La consonant r final en infinitius