benestar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Prefix ben
  • em, en
  • La consonant r final en infinitius