aïllar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: S'han de marcar clarament tres síl·labes.

Consulteu també:

  • El ieisme
  • La consonant r final en infinitius