avantatge

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Elisions de a inicial
  • La consonant b
  • La consonant v
  • Els grups tj, tg