atzar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès

Consulteu també:

  • La consonant r en paraules agudes