allò

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès

Consulteu també:

  • El ieisme
  • o oberta arreu