anar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Elisions de a inicial
  • La consonant r final en infinitius