analitzar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: En valencià és correcte dir analisar.

Consulteu també:

  • La consonant r final en infinitius