circuit

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Hi ha un diftong a la síl·laba -cuit.