carregar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant r vibrant
  • La consonant r final en infinitius