Xavier

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant x inicial i postconsonàntica
  • La consonant b
  • La consonant v
  • i + vocal (hiat)