Valldemossa

AlgerŔs ValenciÓ Balearic Nord-Occidental Central RossellonŔs Consulteu tambÚ:
  • La consonant b
  • La consonant v
  • El ieisme
  • Respecte per la pron˙ncia no local dels top˛nims amb o t˛nica
  • La consonant ss intervocÓlica i la consonant c
  • Sense reducciˇ vocÓlica en occidental (a), amb reducciˇ vocÓlica en oriental (vocal neutra)