Sénia

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Respecte per la pronúncia no local dels topònims amb e tònica
  • Accentuació de mots acabats en ia en rossellonès i mallorquí
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)