Los Angeles

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: No es realitzen reduccions vocàliques.

Consulteu també:

  • La consonant s intervocàlica sonora, i la consonant z inicial, intervocàlica i postconsonàntica
  • Les consonants j, g inicials i postconsonàntiques