Dénia

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Respecte per la pronúncia no local dels topònims amb e tònica
  • i + vocal (diftong)