òliba

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: també és correcta la forma 'òliba'

Consulteu també:

  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)