àguila

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: També és correcta la forma àliga.

Consulteu també:

  • Accentuació de mots plans en rossellonès i mallorquí
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)