Sigles lletrejades

Sigles lletrejades

Cal dir correctament el nom de les lletres en les sigles que es lletregen: BBC, BMW, JVC... D’una banda, en els parlars orientals la <a> dels noms com ara ema, ena, essa... es diu amb vocal neutra, mentre que es poden dir amb a o amb e en les parlars occidentals. D’altra banda, cal dir correctament el nom de les lletres: <c> [sé], <g> [ʒé], <h> [ák], <v> [bé] o [vé], <x> [íks]. La <w>, en sigles, es diu també [bé] o [vé].

Paraules que presenten aquests fenomens:

ABC

BBC

BMW

CBS

cd

cd-rom

CNN

DVD

FM

HF

IPC

IRPF

KGB

NASA

PNB

TGV

UGT


Més informació:
  • Sigles llegides com una paraula