Llatinismes

Llatinismes

La reducció vocàlica afecta la gran majoria de formes habituals, com ídem o al·leluia en el català oriental. Tanmateix, en aquests parlars, la <o> àtona dels llatinismes no redueix a u, i la <a> i la <e> àtones no redueixen a vocal neutra quan es tracta d'expressions formades per més d'una paraula (honoris causa, ipso facto...), de formes abreujades d'altres expressions lexicalitzades (verso, que prové de folio verso...) o de formes que provenen de conjugacions verbals llatines (deleatur, oremus...).

Paraules que presenten aquests fenomens:

al·leluia

casino

credo

cum laude

de facto

de iure

eccehomo

ego

ergo

ex aequo

ex-libris

hosanna

ídem

in vitro

inter nos

libido

mea culpa

miserere

peccata minuta

placebo

rigor mortis

sine die

sine qua non

statu quo

stricto sensu

sui generis

tètanus


Més informació:
  • Italianismes musicals