Italianismes musicals

Italianismes musicals

En els parlars orientals, la reducció vocàlica afecta tots els italianismes històrics (camerino, confeti, serenata...) i també els italianismes musicals habituals, com ara soprano. Tanmateix, en aquests parlars, les vocals <a>, <e> i <o> àtones no es redueixen en els italianismes musicals referits concretament a la cinètica (adagio, andante...).

Paraules que presenten aquests fenomens:

allegro

bravo

solo

soprano

sotto voce


Més informació:
  • Llatinismes