tx

<tx>

El grup <tx> sempre síha de fer sord: Garrotxa i no Garrodja, cotxe i no codge, butxaca i no *butjaca ni bujaca...

Paraules que presenten aquests fenomens:

escletxa

fitxatge

Garrotxa