La consonant r que no sona

<r> que no sona

Cal tenir en compte que a vegades escrivim una erra que no hem de dir: a(r)bre, dine(r)s. També escrivim una erra que podem dir o no en valenciŕ estŕndard: p(r)endre, pe(r)dre...

Paraules que presenten aquests fenomens:

aprendre

arbre

comprendre

desprendre

perdre

prendre

reprendre

sorprendre


Més informació: