El grup pt

<pt>

S’ha de pronunciar amb claredat la <p> del grup <pt> (apte, baptisme). S’ha d’evitar, doncs, tant l’assimilació (*atte) com la interferència (*bautisme).

Paraules que presenten aquests fenomens:

baptisme

captar

captiu

concepte

dissabte

dubte

pterosaure

rapte

recaptar

rèptil


Més informació:
  • El grup ps