Reducció vocàlica en occidental

Reducció vocàlica en occidental

En els parlars occidentals, es considera pròpia la pronúncia u de la <o> àtona en els noms propis Joan i Josep i acceptable en paraules amb <i> tònica o paraules en què la <o> està en contacte amb una consonant bilabial, com coixí, collir, cobert.

Paraules que presenten aquests fenomens:

botifarra

coixí

collir

conill

conills

florir

formiga

moixó

mon (possessiu)

rebombori


Més informació: