ista

<ista>

En les varietats occidentals és possible distingir el masculí del femení de les paraules acabades amb <-ista>, que es pronuncien amb a en el cas femení i amb e en el masculí (un dentiste - una dentista, un cicliste - una ciclista...).

Paraules que presenten aquests fenomens:

ebenista

lingüista

masoquista

percussionista

pessimista

progressista

renaixentista

setcentista

sociolingüista

tramoista

trapezista

turista


Més informació:
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)