Cultismes amb e tònica en paraules ...

Cultismes amb <e> tònica en paraules acabades en <edre>, <ense>, <teca> i <rema>

Els cultismes amb <e> tònica (molècula) solen pronunciar-se arreu amb e oberta. Això no obstant, la pronunciació tancada és pròpia del català occidental en paraules acabades en <edre> (poliedre), <ense> (castrense), <teca> (biblioteca) i <rema> (teorema).

Paraules que presenten aquests fenomens:

forense

mediateca


Més informació:
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en ecte, epta, epte
  • Diferències en la distribució d'os obertes i tancades
  • e oberta arreu
  • e tancada arreu
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
  • Prefix ben