Cultismes amb e tònica en paraules ...

Cultismes amb <e> tònica en paraules acabades en <ecte>, <epta> i <epte>

Els cultismes amb <e> tònica (molècula) solen pronunciar-se arreu amb e oberta. Això no obstant, la <e> és oberta en occidental i tancada en oriental en terminacions com ara <ecte> (afecte), <epta> (recepta), <epte> (excepte).

Paraules que presenten aquests fenomens:

adepte

afecta

afecte

aspecte

concepte

efecte

objecte

projecte

recepta


Més informació:
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en edre, ense, teca i rema
  • Diferències en la distribució d'os obertes i tancades
  • e oberta arreu
  • e tancada arreu
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
  • Prefix ben