o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars