zoom

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Les dues os d'aquesta forma, provinent de l'anglès, sonen com una u.

Consulteu també:

  • La consonant s intervocàlica sonora, i la consonant z inicial, intervocàlica i postconsonàntica