vigèsim

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant b
  • La consonant v
  • Les consonants j, g intervocàliques
  • La consonant s intervocàlica sonora, i la consonant z inicial, intervocàlica i postconsonàntica