voleibol

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: És una paraula aguda.

Consulteu també:

  • La consonant b
  • La consonant v
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)
  • o oberta arreu