quirat

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: és incorrecta la forma 'quilat'