qualsevol

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: les formes 'consevol', 'consivol', són incorrectes.

Consulteu també:

  • La consonant b
  • La consonant v
  • o oberta arreu
  • La consonant l