qualificar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • gua, qua
  • La consonant r final en infinitius