psicoanàlisi

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • El grup ps
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)
  • Accentuació de mots plans en rossellonès i mallorquí