pròtesi

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant s intervocàlica sonora, i la consonant z inicial, intervocàlica i postconsonàntica
  • Accentuació de mots plans en rossellonès i mallorquí