peso (nom)

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • La consonant ç
  • La consonant s intervocàlica sorda