parrac

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La paraula és aguda.

Consulteu també:

  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)