supervisió

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Cultismes amb e àtona
  • La consonant b
  • La consonant v
  • i + vocal (diftong)
  • o és u en rossellonès i tancada a la resta de parlars